Archive for Ekim, 2007

Burhân

Mısra-i Berceste:

İstemez doğru giden menzil-i maksuda delil !
Keçecizade İzzet Molla

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Garaz

Beyit-i Berceste:

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yok, reh-i ışkında fenâdan gayrı
(Fuzûlî)

(Ey sevgili! senin bulunduğun yerde, benim belâdan başka bir kazancım yoktur. Aşkının yolunda, yok olmaktan başka bir maksat, gâye taşımıyorum.)

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Bayram

 Nükte:
Ramazan-ı şerifi memnun ederek salan,

Bugün artık sevinsin, orucu kabul olan. 
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Kadir gecesi

Nükte:
Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın