Archive for Temmuz, 2009

Vefâ

Mısra-i Berceste:
Vefakar olmadan geçtik, cefakar olmasa bari !
Mollafeyzîzade Raşid Efendi

Beyit-i Berceste:
Bende yok sabr ü sükun sende vefadan zerre
İki yoktan ne çikar fikr edelim bir kere 
Nâbî

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Âfâkî

Enfüsü afaki bil ar eyleme ,
Gayre bakma sende iste sende bul .
Niyazi Mısri 
ÂFÂK:
İnsanın dışı ve dışındaki şeyler. Ufk’un çokluk şeklidir.
Âfâk ve enfüste(enfüs=Nefs. Nefsler, ruhlar, canlar. Yaşayanlar.) zâhir olan (görünen) şeyler, Hak teâlânın varlığını ve her şeye kâdir olduğunu gösteren âyetler (işâretler, deliller)dir. (Muhammed Ma’sûm rahmetullahi aleyh)
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Tevekkül

Tevekkül ehliyiz hergiz bizim âmâlimiz yokdur
Müheyyâdır bizim’çün devlet isti’câlimiz yokdur
Nef’î
 
Müheyyâ : Hazır, teşne, eğilimli, râzı
Hergiz : Daima, her durumda
Âmâl : Emeller
İsti’câl : Acelesi olmak
 
[Biz Allah’a tevekkül etmişiz. Hâlimize râzı oluruz. Emeller beslemeyiz. Devlet makamları bizi arzular ve bizim için hazırdır ammâ, biz tenezzül etmeyiz.]
Yazının devamını oku »

Comments (1)

Müneccim

Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilür
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat
Sâbit  Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Haber

İyi insan olmak için, Muhammed aleyhisselâma inan,
Cehenneme girmeyecek, bu son Peygambere uyan.
HABER:
Herhangi bir konuda alınan yazılı veya sözlü bilgi.
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Muhbir-i sâdık

 Mısra-i Berceste:
Fark eylemeyen cevheri sarraf değildir…
Nevî
Muhbir-i sâdık: Hep doğru söyleyici, doğru haber verici mânâsına Muhammed aleyhisselâm.

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın