Archive for Kasım, 2007

Maksad (Maksûd)

Beyit-i Berceste: 
Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildara kimi elif :
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif…

“Muhibbˆı” Kanunˆı Sultan S¨uleyman

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Hubb-ı Riyâset

Beyit-i Berceste:
Sanman bizi taleb-i devlet ü câh etmeğe geldik
Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik

Yenişehirli Avnî Bey
Devlet      :Peşinde olunan dünya nimetleri
Câh          :
Makam, mevki
Bu alemde bir talep içinde bulunduğumuz, beklentilerimizin olduğu sanılmasın. Biz bir yar (dost, sevgili) için âh etmeğe gelmişizdir. (İlâhî aşkın maksûd olduğu izâhtan vârestedir.)

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Hubb-ı Fillâh, Buğd-ı Fillâh

Beyit-i Berceste: 

Yeğ tutarsa ger zebân, ser dahî tutar karar
Ne gelirse nîk ü bed her kişiye dilden durur
III.Murad Han
[Dil neyi çok anarsa baş da orada sabit olur (Kişi andığını sever, sevdiğini anar). İnsana gelen iyi ve kötü her şey dildendir.]

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Hubb-ı Dünyâ

Olup nâdim elim çektim hevâdan,
Pâk ettim kalbimi hubb-
ı sivâdan.
Yüzüm dergâh
ına döndüm ilâhî,
Kapundan etme red, bu pür günâh
ı.
(Muhammed bin Receb rahmetullahi aleyh)

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın