Archive for Haziran, 2007

Ma’îşet

Mısra-i Berceste:
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Şeyh Gâlip

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Lahn

Beyit-i Berceste:

Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildara kimi de elif :
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif…

“Muhibbî” Kanunî Sultan Süleyman

Kadd=Boy,pos
Dildar=Kalbi hükmü altında tutan. Sevgili, mâşuk.

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Bezm-i Aşk

Beyit-i Berceste:

Geldimse n’ola ben şuara bezmine ahir ?
Adet budur ahirde gelir bezme ekabir…
Nev’î

Şuara=Şâir, Şâirler
Ekâbir=En büyükler. Pek büyükler. Devlet ricali. Rütbece büyük olanlar
BEZM =Sohbet meclisi. Muhabbet yeri. Yiyip içme, îş u nûş. Meclis.
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Mahşer

Mısra-ı Berceste:

Muhlis, iyi bak defter-i eltaf-ı Hüda’ya :
Ne masirafı kayıd eyle ne iradı hesab et !

Said Paşa

(Eltaf=iyilikler,lütuflar,muameleler
Masiraf=masraf harcama
İrad=Gelir,kazanç)
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Kurb

Mısra-i Berceste:

Kimseden havf eylemez Allah’dan havf eyleyen !

Keçecizade İzzet Molla
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Ulemâ

Beyit-i Berceste:

Alim ile sohbet et, bulursun mertebe,
Cahil ile etme sohbet, dönersin merkebe.

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın