Archive for Kasım, 2010

Behri Hüda binişinent

Asuman secde künet, Behri zemîni ki deru.
yek dü kes, yek dü nefes. Behri Hüda binişinent. 

Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh) 

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Asuman; gökler demektir.
Gökler secde eder, yâni imrenir. Gökler’den maksat, gökdekiler demektir.
Göklerdeki melekler imrenir, gıpta eder. Cennet, altıncı kattaki göktedir. Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Hüsn-i Hâtime

“Yadında mı doğduğun zamanlar ?
Sen ağlar iken gülerdi alem.
Bir öyle ömür geçirki olsun,
Mevtin sana hande halka matem.”
Yad=hatırlama, Mevt=ölüm, Hande=gülme, Matem=Ağlama, yas tutma 
HÜSN-İ HÂTİME:
Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme.
Bir insanın hüsn-i hâtime ile mi yâhut sû-i hâtime (îmânsız gitme) ile mi öleceği, son nefeste belli olur. Yazının devamını oku »

Yorum Yapın