Archive for Ağustos, 2007

Fırka-i nâciye, Fırka-i dâlle

 

Beyit-i Berceste

Yetmişüç fırkadan ancak (Ehl-i Sünnet) kurtulan.
Resûlullah
ın yolunu onlardı
r bize sunan!
Hüseyn bin Sâid rahmetullahi aleyh

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Kalb-i Harâb, Kâbbe, Kalb Kırmak

Beyit-i Berceste

Kimseye bâkî değildir, mülk-i dünyâ sîmü zer,
Bir harâb olmuş kalbi, ta’mîr etmekdir hüner.
(Sîm=Gümüş, Zer=Altın, Bâkî=Ebedî, dâimî. Sonsuz)  Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Kalb-i Hakîkî, Kalb-i Sanevberî

Beyit-i Berceste

Kalbini nefsin arzûsundan koru!
Dışın gibi için dahî olsun saf!
  Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Kalb Huzûru, Kalb İtminânı, Kalb Selâmeti

Beyit-i Berceste

Bir kalb dünyâya bağlansa, ibâdet zevkini duymaz,
onunçün Zâtî bu şi’ri, getirdi hasbihâl üzre.
Zâtî

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Kalb Gözü, Bâsiret

Mısra-i Berceste: 

Söyleyenler hikmetin bilmez bilenler söylemez
Şeyhülislâm Yahya

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın