Merdud

NEFS
Bir ân gelir, Fir’avn, Şeddâd ve Nemrûd olur,
damarlarda dolaşan, Hannâs-ı merdûd olur.

(El-Hannâs) =(Hunus. dan) Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen. Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan.

MERDÛD:
1.Reddedilen, kabûl edilmeyen.
Bir kimse, dinde olmıyan bir şey, bir yenilik meydana çıkarırsa, bu şey merdûddur. (Hadîs-i şerîf-Hadîka)
Allahü teâlânın düşmanlarını sevmek, insanı  Allahü teâlâdan uzaklaştırır. Teberrî etmedikçe, tevellî olmaz; yâni düşmandan uzaklaşmadıkça,  dosta dostluk olmaz.

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Yorum Yapın

Haşr

Ölmeden önce ölerek, kabri ve haşri görüp,
Mâlik-ül-mülk huzûrunda, kalbi hem hayrân gerek!
………………………………………………………………
Ey Niyâzī, Hakka vuslat, herkese olmaz nasīb,
güneşden ziyâ alacak, ay gibi insan gerek!
Niyâzî Mîsrî

HAŞR:

Toplanma, bir araya gelme. Allahü teâlânın bütün insanları, melekleri, cinleri, şeytanları ve diğer hayvan ve kuşları, gökte, yerde, denizde ne kadar büyük ve küçük canlı var ise, hepsini kıyâmet kopmasından (dünyânın son bulmasından) sonra diriltip, dünyâda yaptıklarının hesâbını vermek üzere Arasât denilen meydanda toplaması.

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Ucb

Ne fenâlık görsen elden sanma, sendendir bütün

Müstakîm ol, Hazret-i Allâh utandırmaz seni  

Diyarbakırlı Said Paşa

  

Sual: Dünya ve ahiret işlerini düzgün yapan, kaliteli şiir yazan, namazı çok düzgün

kılan çok kabiliyetli bir insanın yaptığı iyi işlerden dolayı kendi kendine iftihar etmesi

günah mıdır? Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Behri Hüda binişinent

Asuman secde künet, Behri zemîni ki deru.
yek dü kes, yek dü nefes. Behri Hüda binişinent. 

Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh) 

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Asuman; gökler demektir.
Gökler secde eder, yâni imrenir. Gökler’den maksat, gökdekiler demektir.
Göklerdeki melekler imrenir, gıpta eder. Cennet, altıncı kattaki göktedir. Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Hüsn-i Hâtime

“Yadında mı doğduğun zamanlar ?
Sen ağlar iken gülerdi alem.
Bir öyle ömür geçirki olsun,
Mevtin sana hande halka matem.”
Yad=hatırlama, Mevt=ölüm, Hande=gülme, Matem=Ağlama, yas tutma 
HÜSN-İ HÂTİME:
Son nefeste, rûhunu îmân ile teslim etme, îmân ile âhirete gitme.
Bir insanın hüsn-i hâtime ile mi yâhut sû-i hâtime (îmânsız gitme) ile mi öleceği, son nefeste belli olur. Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Gönül yapmak

Ben gelmedim dav’i için, benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim
Yunus Emre (rahmetullahi aleyh) 
 
Sual: Yunus Emre bir şiirinde, (Bir gönül yapmak, yüz Kâbe’yi yapmaktan iyidir) dediği gibi, (Kalb kırmak, Kâbe’yi yıkmaktan daha kötüdür) de deniyor. Kalb niye Kâbe’den daha kıymetlidir?

Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

Tevâzu

TEVÂZU’ (Tevâdu’):
Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemek.
 
Bakın ne diyor hikmet vadisinin eşsiz şâiri Nâbî
 
Zillet erbâbı olur nezd-i ilâhîde azîz
Halk câmi’de el üzre götürür pâ-bûsun
[Allah için tevazu edeni Allah yüceltir. Akşama kadar ayak altında ezilen pabuç, camide el üstünde taşınmıyor mu?]
Yazının devamını oku »

Yorum Yapın

« Newer Posts · Older Posts »